KWK M/38/16/17 Świadczenie usług w zakresie całodobowej obsługi Punktu Pierwszej Pomocy

„Świadczenie usług w zakresie całodobowej obsługi Punktu Pierwszej Pomocy w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”  w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.”

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 23.08.2016
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian