KWK M/45A/16/17/NUdzielanie świadczeń medycyny pracy – dla potrzeb oddziałów SRK S.A. w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r

Udzielanie świadczeń medycyny pracy – dla potrzeb oddziałów SRK S.A. w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r
Część I: „Świadczenie usług medycyny pracy w zakresie badań wstępnych, okresowych, kontrolnych oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu” oraz pracowników Oddziału w Bytomiu Zakład Administracja Zasobów Mieszkaniowych w 2017r.
Część II: „Świadczenie usług w zakresie medycyny pracy – badań profilaktycznych dla pracowników SRK S.A. Oddziału KWK „Makoszowy” w okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.”
Część III: „Zapewnienie dyżurów lekarskich poza godzinami pracy przychodni świadczącej usługi badań profilaktycznych z zakresu pracy dla pracowników SRK S.A. Oddziału KWK „Makoszowy” w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017r.
Część IV: Świadczenie usług w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz innych zadań służby medycyny pracy związanych z ograniczeniem szkodliwego wpływu pracy na zdrowie pracowników oraz badań psychologicznych dla pracowników SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Centrum” w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
Część V: „Świadczenie usług związanych z profilaktyczną opieką zdrowotną z zakresu medycyny pracy dla KWK Anna” w 2017r.
Część VI: „Udzielanie świadczeń medycyny pracy” – dla pracowników SRK S.A., Oddział KWK „Brzeszcze Wschód” w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 12.12.2016
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian