KWK M/48/15/16 – Wykonanie usługi inertyzacji w celu profilaktyki p.poż

Wykonanie usługi inertyzacji w celu profilaktyki p.poż
z wykorzystaniem urządzenia do wytwarzania azotu z powietrza atmosferycznego dla SRK S.A. Oddział Makoszowy

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 29.12.2015
    • Godzina składania ofert 11:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian