KWK M/49/15/16 – „Świadczenie usług serwisowych kolejek własnych produkcji Becker-Warkop Sp. z o.o.

„Świadczenie usług serwisowych kolejek własnych produkcji Becker-Warkop Sp. z o.o. eksploatowanych w SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy” w 2016r.”

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 28.01.2016
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian