KWK M/55/15/16 – Dostawa części do pomp

„Dostawa części do pomp średniociśnieniowych typu

OS-100AM i OS-150AM.

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Dostawy
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 15.12.2015
    • Godzina składania ofert 12:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian