KWK MY /01/16 – „ Wykonanie pomiarów i badań urządzeń elektroenergetycznych”

„ Wykonanie pomiarów i badań urządzeń elektroenergetycznych”

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 07.03.2016
    • Godzina składania ofert 11:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian