KWK MY/02/18 – Wykonanie prac związanych z likwidacja obiektów budowlanych powierzchni w KWK „Mysłowice.

Część I:       Zadanie 1: Likwidacja budynku magazynu głównego

                    Zadanie 2: Likwidacja budynku magazynu odzieżowego

                    Zadanie 3: Likwidacja budynku rozdzielni i transformatora

                    Zadanie 4: Likwidacja portierni przy bramie nr 4.

Część II:     Zadanie 1: Likwidacja budynku lampowni i basenu

                    Zadanie 2: Likwidacja budynku łaźni

                    Zadanie 3: Likwidacja bunkier – schron

                    Zadanie 4: Likwidacja cechowni

                    Zadanie 5: Likwidacja garażu

Część III:     Zadanie 1: Likwidacja budynku maszyny wyciągowej #”Sas”

                    Zadanie 2: Likwidacja budynku przy budynku maszyny   wyciągowej  

                     #„Jagiełło”

                    Zadanie 3: Likwidacja budynku windy frykcyjnej

                    Zadanie4: Likwidacja kompleksu sortowni–pomost drobnej        sprzedaży węgla

 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

Część I: 10 000,00 zł

Część II: 22 000,00 zł

Część III: 9 000,00 zł

 

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 09.03.2018
  • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian