KWK MY/05/16 – Wykonanie prac związanych z rozbiórką obiektów budowlanych powierzchni w KWK ”Mysłowice”

Wykonanie  prac związanych z rozbiórką  obiektów  budowlanych powierzchni      

            w  KWK ”Mysłowice” :

Zadanie 1:            Budynek  posterunku dyżurnego.
Zadanie 2:            Magazyn gazów technicznych.
Zadanie 3:            Budynek  garaży obok Straży Pożarnej.
Zadanie 4:            Komora ćwiczeń ratowniczych.
Zadanie 5:            Budynek  garaży p. poż. Straży
Zadanie 6:            Budynek  stolarni.
Zadanie 7:            Magazyn stolarni (dawna pralnia).
Zadanie 8:            Łaźnia stara.
Zadanie 9:            Budynek  maskowni .
Zadanie 10:            Pomost  lampownia – nadszybie.
    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 24.08.2016
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian