KWK P/02A/18 „Wykonanie usług remontowych napędów elektrycznych dla SRK S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I”: Część I i II

„Wykonanie usług remontowych napędów elektrycznych dla SRK S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I”: Część I: Remont prądnicy maszyny wyciągowej szybu „Wanda” przedział II. Część II: Remont napędów elektrycznych małej mocy.

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 22.08.2018
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Uwagi Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:
   Część I 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100)
   Część II 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100)

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian