KWK P/08/18/19 Wykonanie robót szybowych dla SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej w górniczym wyciągu szybowym WANDA w 2019 r. – cz. I, II, III, IV

Wykonanie robót szybowych dla SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej  w górniczym wyciągu szybowym Wanda w 2019 r.

Część I: Wymiana kompletnego zawieszenia czterolinowego wlk. 4 w górniczym wyciągu szybowym Wanda – przedział II, strona zach.

Część II: Wymiana kompletnych zawieszeń lin wyrównawczych wlk. 3 w górniczych wyciągach szybowych Wanda

Zadanie 1. Wymiana kompletnego zawieszenia liny wyrównawczej wlk. 3 w górniczym wyciągu szybowym Wanda – przedział I, strona wsch. (2 szt.)

Zadanie 2. Wymiana kompletnego zawieszenia liny wyrównawczej wlk. 3 w górniczym wyciągu szybowym Wanda – przedział I, strona zach. (2 szt.)

Zadanie 3. Wymiana kompletnego zawieszenia liny wyrównawczej wlk. 3 w górniczym wyciągu szybowym Wanda – przedział II, strona wsch. (2 szt.)

Zadanie 4. Wymiana kompletnego zawieszenia liny wyrównawczej wlk. 3 w górniczym wyciągu szybowym Wanda – przedział II, strona zach. (2 szt.)

Część III: Wymiana oraz skracanie lin nośnych 42 mm w górniczym wyciągu szybowym Wanda – przedział II

Zadanie 1. Wymiana czterech lin nośnych 42 mm w górniczym wyciągu szybowym Wanda – przedział II.

Zadanie 2. Skracanie lin nośnych w górniczym wyciągu szybowym Wanda – przedział II (3 skracania – wg potrzeb)

Część IV: Demontaż i montaż odcinków lin pracujących w zawieszeniach czterolinowych wlk. 4 w górniczych wyciągach szybowych Wanda:

Zadanie 1. Demontaż i montaż odcinków lin pracujących w zawieszeniach czteroliniowych wlk. 4 w celu wykonania rocznej kontroli w górniczym wyciągu szybowym Wanda – przedział I strona wsch.

Zadanie 2. Demontaż i montaż odcinków lin pracujących w zawieszeniach czteroliniowych wlk. 4 w celu wykonania rocznej kontroli w górniczym wyciągu szybowym Wanda – przedział I strona zach.

Zadanie 3. Demontaż i montaż odcinków lin pracujących w zawieszeniach czteroliniowych wlk. 4 w celu wykonania rocznej kontroli w górniczym wyciągu szybowym Wanda – przedział II strona wsch.

Zadanie 4. Demontaż i montaż odcinków lin pracujących w zawieszeniach czteroliniowych wlk. 4 w celu wykonania rocznej kontroli w górniczym wyciągu szybowym Wanda – przedział II strona zach.

 

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

 • Część I: 900,00 zł         (słownie: dziewięćset, 00/100 zł)
 • Część II: 3 500,00 zł      (słownie: trzy tysiące pięćset, 00/100 zł)
 • Część III: 6 000,00 zł      (słownie: sześć tysięcy, 00/100 zł)
 • Część IV: 3 000,00 zł      (słownie: trzy tysiące, 00/100 zł)

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 207 – KANCELARIA Spółki (pokój 109 – parter) w terminie do dnia 17 sierpnia 2018 r. – godz. 8:00.

Zamawiający otworzy oferty w dniu 17 sierpnia 2018 r. o godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 112 (parter).

 

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 17.08.2018
  • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian