KWK P/09/18 „Usunięcie szkód górniczych na terenie SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej: Część I : „Remont budynku mieszkalnego przy ul. Bytomskiego 30 w Rudzie Śląskiej – remont przez przedsiębiorcę”, Część II : „Remont budynku mieszkalnego przy ul. Czarnoleśnej 47 w Rudzie Śląskiej – remont przez przedsiębiorcę ”, Część III : „Remont budynku mieszkalnego przy ul. Czarnoleśnej 51 w Rudzie Śląskiej – remont przez przedsiębiorcę”, Część IV : „Remont budynku użyteczności publicznej przy ul. Hallera 6 w Rudzie Śląskiej – remont przez przedsiębiorcę”, Część V : „Remont budynku użyteczności publicznej (Miejski Zakład ds. Orzekania o Niepełnosprawności) przy ul. J. Markowej 20A w Rudzie Śląskiej – remont przez przedsiębiorcę”, Część VI : „Remont budynku użyteczności publicznej (Dzienny Dom „Senior-Wigor) przy ul. J. Markowej 20A w Rudzie Śląskiej – remont przez przedsiębiorcę”, Część VII : „Remont budynku mieszkalnego przy ul. Tołstoja 6-6A w Rudzie Śląskiej – remont przez przedsiębiorcę”, Część VIII : „Remont budynku mieszkalnego przy ul. Tołstoja 8-8A w Rudzie Śląskiej – remont przez przedsiębiorcę”.

„Usunięcie szkód górniczych na terenie SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej:

Część I : „Remont budynku mieszkalnego przy ul. Bytomskiego 30 w Rudzie Śląskiej
– remont przez przedsiębiorcę”,

Część II : „Remont budynku mieszkalnego przy ul. Czarnoleśnej 47 w Rudzie Śląskiej
– remont przez przedsiębiorcę ”,

Część III : „Remont budynku mieszkalnego przy ul. Czarnoleśnej 51 w Rudzie Śląskiej – remont przez przedsiębiorcę”,

Część IV : „Remont budynku użyteczności publicznej przy ul. Hallera 6  w Rudzie Śląskiej – remont przez przedsiębiorcę”,

Część V : „Remont budynku użyteczności publicznej (Miejski Zakład  ds. Orzekania o Niepełnosprawności) przy ul. J. Markowej 20A  w Rudzie Śląskiej – remont przez przedsiębiorcę”,

Część VI : „Remont budynku użyteczności publicznej (Dzienny Dom „Senior-Wigor) przy ul. J. Markowej 20A  w Rudzie Śląskiej – remont przez przedsiębiorcę”,

Część VII : „Remont budynku mieszkalnego przy ul. Tołstoja 6-6A  w Rudzie Śląskiej – remont przez przedsiębiorcę”,

Część VIII : „Remont budynku mieszkalnego przy ul. Tołstoja 8-8A  w Rudzie Śląskiej – remont przez przedsiębiorcę”.

 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

Cześć I: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

Cześć II: 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100)

Cześć III: 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100)

Cześć IV: 1 900,00 zł (słownie: tysiąc dziewięćset złotych 00/100)

Cześć V: 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100)

Cześć VI: 1 500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100)

Cześć VII: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

Cześć VIII: 1 400,00 zł (słownie: tysiąc czterysta złotych 00/100)

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 28.08.2018
  • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian