KWK P/07/17/18 – 1. „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego SRK S.A. w Bytomiu, oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej w zakresie mierniczym, budowlanym i szkód górniczych”

 1. „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego SRK S.A. w Bytomiu, oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej w zakresie mierniczym, budowlanym i szkód górniczych”

 

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 01.12.2017
  • Godzina składania ofert 09:00
  • Uwagi 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 29 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych 00/100)
   2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian