KWK P/WR/02/16/17/N -„Dostawa energii elektrycznej dla zasilania obiektów SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I”

„Dostawa energii elektrycznej dla zasilania obiektów SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Pokój I”

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Dostawy
    • Tryb postępowania Zamówienie z wolnej ręki
    • Termin składania ofert 28.12.2016
    • Godzina składania ofert 08:45

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian