KWK S/09/18/19 Świadczenie usług gospodarczych (porządkowo-czystościowych) dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Śląsk” w Rudzie Śląskiej w latach 2019-2020”

Świadczenie usług gospodarczych (porządkowo-czystościowych) dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Śląsk” w Rudzie Śląskiej w latach 2019-2020”

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).

Link do elektronicznego FORMULARZA OFERTOWEGO

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 07.11.2018
    • Godzina składania ofert 11:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian