KWK S/02/18 – Świadczenie usług związanych z utrzymaniem ruchu urządzeń elektrycznych na powierzchni zakładu górniczego w SRK S.A Oddział KWK „Śląsk”.

Świadczenie usług związanych z utrzymaniem ruchu urządzeń elektrycznych na powierzchni zakładu górniczego w SRK S.A Oddział KWK „Śląsk”.

 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 05.06.2018
  • Godzina składania ofert 12:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian