KWK W/02/18 Wykonanie 7 tam izolacyjnych ze środków mineralnych i 1 tamy murowej w celu realizacji procesu likwidacji części podziemnej w SRK S.A. Oddział Katowice KWK „Wieczorek I” i KWK „Wieczorek II”.

 

KWK W/02/18 Wykonanie 7 tam izolacyjnych ze środków mineralnych i 1 tamy murowej w celu realizacji procesu likwidacji części podziemnej w SRK S.A. Oddział Katowice KWK „Wieczorek I” i KWK „Wieczorek II”.

 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

link do Elektronicznego Formularza Ofertowego

Ogłoszenie nr 587227-N-2018 z dnia 11.07.2018r.

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 26.07.2018
  • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian