KWK W/06/18/19- „Likwidacja szybu „Wschodniego” wraz z wieżą szybową i obiektami budowlanymi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek I”.

„Likwidacja szybu „Wschodniego” wraz z wieżą szybową i obiektami budowlanymi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek I”.

Zadanie obejmuje:

1)   Likwidacja górniczego wyciągu szybowego wraz z likwidacją szybu „Wschodniego” przez zasypanie oraz wykonanie płyty betonowej zabezpieczającej szyb wraz  z barierkami ochronnymi.

2)   Likwidacja kompleksu budynków szybowych.                                                                  

3)   Likwidacja wieży wyciągowej.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 DNI

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 47 000,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych 00/100)

Link do elektronicznego FORMULARZA OFERTOWEGO

https://efo.coig.biz/inquiries/show/b61fc7f2-efa7-4eb8-aace-2fd74d124c16

 

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 13.02.2019
    • Godzina składania ofert 10:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian