KWK/01/18 Zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników…..

Zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników na terenach należących do Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA według części:

Część I Tychy,

Część II Wola,

Część III Czechowice – Dziedzice;

Część IV Lędziny;

Część V Bieruń;

Część VI Jaworzno,

Część VII Gliwice;

Część VIII Zabrze, Ruda Śląska;

Część IX Bytom;

Część X Rybnik, Rydułtowy, Wodzisław Śląski, Radlin.

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

Część I – 3 600,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych 00/100)

Część II – 1 200,00 (słownie: tysiąc dwieście złotych 00/100)

Część III – 2 200,00 (słownie: dwa tysiące dwieście złotych 00/100)

Część IV – 350,00 (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100)

Część V –  900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych 00/100)

Część VI – 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

Część VII –  250,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100)

Część VIII – 370,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt złotych 00/100)

Część IX – 2 100,00 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych 00/100)

Część X- 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100)

ogłoszenie w UZP nr 506757-N-2018 z dnia 2018-01-17 r.

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 26.01.2018
    • Godzina składania ofert 10:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian