KWK/04A/17/18 Usługi w zakresie sprzętu ciężkiego

Część I  – Świadczenie usług sprzętem ciężkim na potrzeby SRK S.A. Oddziału w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej  likwidacji w 2018 roku

Część II   – Usługi w zakresie sprzętu ciężkiego w 2018 r dla Oddziału KWK
Centrum.

 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

Część I – 4 200,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście złotych 00/100)

Część II –  600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100)

2. Nr ogłoszenia 601654-N-2017 z dnia 13.10.2017r.

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 25.10.2017
  • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian