KWKM/23/15/16 – Dostawa drewna kopalnianego

Dostawa drewna kopalnianego.

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Dostawy
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 25.11.2015
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian