KWKM/28/15/16 – Wykonanie pomiarów i badania z zakresu oceny i prognozy zagrożeń pożarowych

Wykonanie pomiarów i badania z zakresu oceny i prognozy zagrożeń pożarowych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2016 r.
    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 16.11.2015
    • Godzina składania ofert 11:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian