Rada nadzorcza

Organy Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, osoby sprawujące w nich funkcje oraz ich kompetencje:

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. wchodzą:

– Henryk Paszcza – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
– Piotr Ciach – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
– Anna Kumor – Sekretarz Rady Nadzorczej,
– Maria Gorczyńska – Członek Rady Nadzorczej,
– Agata Modras – Członek Rady Nadzorczej,
– Wiesława Urbanek – Członek Rady Nadzorczej.

Kompetencje Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Kompetencje Rady Nadzorczej określone są w przepisach ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych oraz w Statucie Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Treść Statutu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. według stanu prawnego od 4 sierpnia 2017 r. jest zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Spółki.

 


podmiot udostępniający informację:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. – Biuro ds. Kadr, Płac i Organizacji,
– osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Kopeć,
– osoba, która odpowiada za treść informacji: Jarosław Kwieciński,
– osoba, która wprowadziła informację: Grzegorz Makówka,
– czas wytworzenia informacji: 18.08.2017 r.,
– czas udostępnienia informacji w zakresie podstrony BIP: 21.08.2017 r.