Typ Data otwarcia Tytuł
Przetargi 23.11.2015 SRK/TZ/KWK M-2265-77/15 – Dostawa klejów organiczno-mineralnych Szczegóły
Przetargi 01.02.2016 CZOK/55/15/16 – Dostawa pomp do realizacji zadania modernizacja systemu głównego odwadniania pompowni Pstrowski Szczegóły
Przetargi 21.12.2015 KWK K-J/09/15/16 – „Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia terenu i obiektów” Oddziału w Sosnowcu KWK „Kazimierz – Juliusz” z siedzibą w Sosnowcu. Szczegóły
Przetargi 23.11.2015 SRK/TZ/KWKB -2265-17/15 – Dostawa środków do zwalczania zagrożenia pożarami Szczegóły
Przetargi 23.11.2015 KWK M/34/15/16 – Remont sprzętu wiertniczego oraz wiertnic dołowych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Szczegóły
Przetargi 23.11.2015 SRK/TZ/KWK M -2265-30A/15 – Dostawa pyłu kamienno-wapiennego Szczegóły
Przetargi 20.11.2015 SRK/TZ/AZM-2265-05/15 – Wykonanie izolacji przeciwwodnej stropu Szczegóły
Przetargi 27.01.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-74/15 – Wycena oznaczonej części zakładu górniczego w Zabrzu – Makoszowach Szczegóły
Przetargi 20.11.2015 SRK/TZ/KWKM-2265-68/15 – Dostawa przepustów taśmowych Szczegóły
Przetargi 23.11.2015 CZOK/67/15/16 – Szkolenie pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Czeladzi, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Szczegóły
« 1 2 120 121 122 123 124 133 134 »