Typ Data otwarcia Tytuł
Przetargi 24.08.2016 SRK/TZ/KWK M–2265-45/16 – Wykonanie okresowych przeglądów technicznych i świadczenie usług serwisowych dotyczących urządzeń ciśnieniowych i AKP zakładowej kotłowni olejowo – gazowej w KWK „Makoszowy”. Szczegóły
Przetargi 25.08.2016 SRK/TZ/AZM–2265-5A/16 – „Roboty ogólnobudowlane i elektryczne w budynku mieszkalnym w Sosnowcu przy ul. Klimontowskiej 17 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A „ Szczegóły
Przetargi 19.08.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-47/16 – Usunięcie szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w drodze powiatowej nr 2910S ul. Polna w Przyszowicach … Szczegóły
Przetargi 18.08.2016 SRK/TZ/KWK KJ-2265-08A/16 – Wykonywanie projektu technicznego przełączenia zasilania elektrycznego obiektów kopalnianych na innego dostawcę Szczegóły
Przetargi 24.08.2016 SRK/TZ/CZOK– 2265 –43/16 Dostawa aparatów ucieczkowych Szczegóły
Przetargi 12.08.2016 SRK/TZ/KWK-2265-06A/16 – Skanowanie dokumentacji płacowej Szczegóły
Przetargi 17.08.2016 SRK/TZ/KWK M– 2265 –44/16 Dostawa stojaków ciernych typu Valent Szczegóły
Przetargi 16.08.2016 SRK/TZ/KWK M– 2265 –42/16 Dostawa elementów zapór przeciwwybuchowych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2016 roku Szczegóły
Przetargi 12.08.2016 SRK/TZ/KWK C– 2265 –25/16 Wykonanie wielobranżowego projektu technicznego likwidacji obiektów zakładu przeróbki mechanicznej węgla Szczegóły
Przetargi 12.08.2016 SRK/TZ/KWK K-J-2265-09A/16- „Archiwizacja dokumentacji mierniczo-geologicznej stosownie do obowiązujących przepisów” Szczegóły
« 1 2 122 123 124 125 126 183 184 »