Typ Data otwarcia Tytuł
Przetargi 12.06.2017 CZOK/10/17/18 Dostawa pomp Szczegóły
Przetargi 19.05.2017 KWK BD/11/17 – Naprawa i remonty silników elektrycznych dla Oddziału Spółki w Katowicach KWK „Boże Dary” Szczegóły
Przetargi 22.05.2017 KWK C 14/ 17- „Opracowanie instalacji rurociągowej do zatłaczania zaczynów popiołowo-wodnych do wyrobisk KWK Centrum z wykorzystaniem urządzenia podsadzkowego przy szybie Staszic, projekt sieci rurociągów niezbędnych do przeprowadzenia pełnej likwidacji wyrobisk górniczych i ograniczenia zagrożenia wentylacyjnego i górniczego dla SRK S.A. Oddziału KWK „Centrum” w Bytomiu” Szczegóły
Przetargi 23.05.2017 CZOK/23/17 „Projekt techniczny wyzbrojenia szybu „Fortuna II” Pompowni „Kleofas” … Szczegóły
Przetargi 19.05.2017 KWK M 09/17 Wykonywanie badań,odbiorów.pomiarów…………. Szczegóły
Przetargi 26.05.2017 KWK M/06/17 „Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w nawierzchni ulicy Brzeg w Przyszowicach – remont przez przedsiębiorcę.” Szczegóły
Przetargi 26.05.2017 CZOK/14/17/18 – „Roboty budowlane w Oddziale CZOK Część I: Obniżenie budynku nadszybia szybu „Kolejowy I”, Część II: Naprawa dachu w budynku maszyny wyciągowej szybu „Bańgów”, Część III: Remont ścian zewnętrznych budynku nadszybia szybu „Ewa” – Etap II.” Szczegóły
Przetargi 18.05.2017 CZOK/11/17 „Dostawa wentylatorów, tłumików i lutni” Szczegóły
Przetargi 13.06.2017 CZOK/09/17 – „Rozbudowa rozdzielni 6 kV zasilającej urządzenia pompowni głębinowej „Saturn” w Czeladzi, Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Szczegóły
Przetargi 18.05.2017 SRK/TZ/KWK J-M-2265-05/17Dostawa narzędzi dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK ,,Jas – Mos”. Szczegóły
« 1 2 125 126 127 128 129 218 219 »