Typ Data otwarcia Tytuł
Przetargi 08.12.2015 SRK/TZ/KWK BD-2265-10/15- Wykonanie dokumentacji technicznych zmian w systemie ogólnozakładowej łączności telefonicznej i ogólnozakładowym systemie dyspozytorskim SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” Szczegóły
Przetargi 09.12.2015 SRK/TZ/KWK M- 2265-86/15- „Dostawa krążników odciskowych do przenośników taśmowych” Szczegóły
Przetargi 15.12.2015 CZOK/68/15/16 – Dzierżawa stałych łącz światłowodowych symetrycznych dla potrzeb łączności ogólnozakładowej, łączności alarmowo-rozgłoszeniowej, łączności dyspozytorskiej oraz transmisji danych w ruchu zakładu górniczego Oddziału CZOK w Czeladzi Szczegóły
Przetargi 09.12.2015 SRK/TZ/KWK BD-2265-09/15 – Dostawa samochodu służbowego do przewozu osób Szczegóły
Przetargi 09.12.2015 SRK/TZ/KWK KJ-2265-07/15 – Dostawa samochodu służbowego do przewozu osób i materiałów Szczegóły
Przetargi 11.12.2015 SRK/TZ/KWK M- 2265- 87/15/16- ”Ocena stanu zagrożenia tąpaniami pokładu 416 w polu wybiegu ściany x04 w aspekcie zbadania oddziaływania wcześniej dokonanej eksploatacji pokładów wyżej leżących na pokład 416” Szczegóły
Przetargi 08.12.2015 SRK/TZ/KWK M – 2265 – 70/15/16 – „Świadczenie usług serwisowych w zakresie wykonywania okresowych przeglądów, konserwacji, pomiarów szczelności źródeł promieniotwórczych, kalibracji radiometrów, naprawy aparatury izotopowej, oraz wymiany źródeł izotopowych i regeneracji pojemników, konserwacja sytemu sygnalizacji pożaru” Szczegóły
Przetargi 07.12.2015 CZOK/70/15/16 – Opracowanie dokumentacji technicznej budowy stacji wentylatorów głównych przy szybie „Staszic” wraz z niezbędną przebudową istniejących obiektów budowlanych. Szczegóły
Przetargi 09.12.2015 KWK M/44/15/16 „Świadczenie usług serwisowych dzierżawionych kombajnów chodnikowych produkcji FAMUR S.A. – systemy chodnikowe REMAG eksploatowanych w SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy”. Szczegóły
Przetargi 08.12.2015 KWK M/41/15/16 – Świadczenie usług w zakresie całodobowej obsługi Przyszybowego Punktu Pierwszej Pomocy Szczegóły
« 1 2 130 131 132 133 134 147 148 »