Typ Data otwarcia Tytuł
Przetargi 10.04.2017 SRK/TZ/CZOK-2265-08/17/18 Dostawa gazów technicznych…. Szczegóły
Przetargi 11.04.2017 SRK/TZ/CZOK-2265-9/17 Aktualizacja dokumentacji pompowni głównego odwadniania na poz. 825m Szczegóły
Przetargi 19.04.2017 CZOK/07/17 – „Likwidacja szybu „Ryszard” pompowni głębinowej „Porąbka-Klimontów” Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi.” Szczegóły
Przetargi 31.03.2017 KWK W/WR/02/17 – „Świadczenie usług w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego KWK „Wieczorek I” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A, Oddział KWK „Wieczorek I”. Szczegóły
Przetargi 05.04.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-04/17Dostawa betonitów chodnikowych i piasku do betonu dla SRK S.A. Oddział KWK Centrum w 2017r. Część I: Dostawa betonitów chodnikowych Część II: Dostawa piasku do betonu. Szczegóły
Przetargi 04.05.2017 KWK C/07/17 – „Dostawa kabli elektroenergetycznych dla Oddziału SRK S.A. KWK „Centrum” … Szczegóły
Przetargi 29.03.2017 KWK R/WR/01/17/18 – „Świadczenie usług w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego KWK „Rozbark V” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A, Oddział KWK „Rozbark V”. Szczegóły
Przetargi 10.04.2017 KWK J-M/02/17Wykonanie otworu odwadniającego do rurociągu odmetanowania na poz. – 240 dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK ,,Jas – Mos”. Szczegóły
Przetargi 08.03.2017 KWK MY/WR/01/17 „Świadczenie usług w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego SRK S.A. Oddział KWK „Mysłowice” Szczegóły
Przetargi 27.03.2017 KWK W/WR/01/17/18 – Sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji … dla SRK S.A. Oddział „Wieczorek” Szczegóły
« 1 2 130 131 132 133 134 216 217 »