Typ Data otwarcia Tytuł
Przetargi 19.09.2016 SRK/TZ/AZM-2265-7/16 – Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Goły w Zabrzu Szczegóły
Przetargi 16.09.2016 SRK/TZ/KWK C-2265-27/16 – Wymiana stolarki okiennej… Szczegóły
Przetargi 16.09.2016 SRK TZ KWK C 2265 26 16 17 Wykonywanie pomiarów stężeń energii potencjalnej…. Szczegóły
Przetargi 23.09.2016 SRK/TZ/BZ – 2265 – 22/16/17 – „WYKONANIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. ZA ROK 2016 I AUDYTU PRAWIDŁOWOŚCI WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH STRAT PRODUKCYJNYCH” Szczegóły
Przetargi 21.09.2016 KWK M/43/16/N – „Dostawa taśm przenośnikowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Szczegóły
Przetargi 20.09.2016 SRK/TZ/KWK M– 2265–41/15 – „Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód pochodzenia górniczego w budynku mieszkalnym przy ul. Dębowej 19 w Paniówkach” Szczegóły
Przetargi 15.09.2016 SRK/TZ/KWK C-2265/30/16 Dostawa łączności ratowniczej Szczegóły
Przetargi 12.09.2016 SRK/TZ/KWK BD-2265-11/16 – Dostawa części do pomp wirowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział Szczegóły
Przetargi 19.09.2016 SRK/TZ/AZM-2265-08/16- „Remont pokrycia dachu, wymiana obróbek blacharskich oraz remont cokołu budynku w Zabrzu przy ul. Kościuszki 79 będący wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” Szczegóły
Przetargi 09.09.2016 SRK/TZ/KWK C-2265-22/16 Roboty szybowe II Części Szczegóły
« 1 2 131 132 133 134 135 193 194 »