Typ Data otwarcia Tytuł
Przetargi 08.07.2016 SRK/TZ/KWK C – 2265 – 16A/16 – „Projekt techniczny przebudowy układu transportu wielkogabarytowego w basztowej wieży szybowej szybu „Budryk” wraz z kosztorysem” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” Szczegóły
Przetargi 13.07.2016 KWK MY/03/16 Projekt techniczny wraz z kosztorysem infrastruktury KWK „Mysłowice” Szczegóły
Przetargi 11.07.2016 CZOK/42/16 – „Dostawa i zabudowa systemów wibrodiagnostycznych” … Szczegóły
Przetargi 06.07.2016 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej: Część I: Ubezpieczenie mienia podziemnego SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy Część II: Ubezpieczenie zwałów węgla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy Część III: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk na powierzchni dla SRK S.A. Oddziały: KWK Makoszowy , KWK Centrum, KWK Kazimierz Juliusz Część IV: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla SRK S.A. Oddziałów: KWK Makoszowy, KWK Centrum, KWK Kazimierz – Juliusz, KWK Brzeszcze – Wschód, KWK Boże – Dary, KWK Anna, KWK Rozbark V, KWK Mysłowice. Szczegóły
Przetargi 05.07.2016 KWK B/6/16 – „Wykonanie dokumentacji – projektów budowlano – wykonawczych likwidacji 32 obiektów budowalnych wraz z kosztorysami inwestorskimi dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód”. Szczegóły
Przetargi 04.07.2016 KWK BD/12/16 – „Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników SRK S.A. Oddziału w Katowicach KWK „Boże Dary” w 2016r.” Szczegóły
Przetargi 08.07.2016 SRK/TZ/KWK-2265-05/16 „Likwidacja deformacji nieciągłych w Jaworznie przy ul. Mylnej 2 – działki nr 45/3 i 45/4 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnia Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji” Szczegóły
Przetargi 11.07.2016 CZOK/41/16/17 – Zabudowai uruchomienie awaryjnego górniczego wyciągu szybowego w Szybie „Gigant” … Szczegóły
Przetargi 04.07.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-34/16 Remont wózków hamulcowych II części Szczegóły
Przetargi 04.07.2016 SRK/TZ/KWK B–2265-01/16 „Wykonanie dokumentacji – projektów technicznych likwidacji szybu Andrzej VI, Andrzej III i Andrzej IV wraz z kosztorysami inwestorskimi oraz niezbędnymi zezwoleniami” Szczegóły
« 1 2 132 133 134 135 136 183 184 »