Typ Data otwarcia Tytuł
Przetargi 21.07.2017 KWK BD/12/17 – „Przebudowa wyrobisk górniczych w miejscu wiercenia otworów, wiercenie otworów spływowych z poziomu 183 m do poziomu 416 m i otworów z poziomu 183 m do poziomu Olberg… Szczegóły
Przetargi 07.07.2017 SRK/TZ/CZOK -2265-37/17 – „Dostawa lin stalowych i nierdzewnych” Szczegóły
Przetargi 13.07.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-36/17 Przystosowanie terenu dla miejsc parkingowych… Szczegóły
Przetargi 12.07.2017 SRK/TZ/CZOK-2265-44/17 Wykonanie badawczego otworu hydrogeologicznego… Szczegóły
Przetargi 13.07.2017 SRK/TZ/KWK– 2265 -08/17 Likwidacja wyłączonego z eksploatacji kanału sieci cieplnej zasilającej siedzibę Oddziału i zespołu archiwów w Dąbrowie Górniczej przy ul. Perla 10 wraz z wykonaniem naprawy infrastruktury drogowej w obrębie zlikwidowanego uzbrojenia podziemnego dla SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji. Szczegóły
Przetargi 10.07.2017 CZOK/34/17- Dostawa elementów trasy kolejki w Oddziale Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi Szczegóły
Przetargi 11.07.2017 SRK/TZ/KWK C– 2265 –27/17 „Świadczenie usług serwisowych i remontowych przyrządów kontrolno pomiarowych” VI części Szczegóły
Przetargi 14.07.2017 SRK/TZ/KWK W I–2265–02/17 „Opracowanie projektu technicznego likwidacji szybu „Poniatowski” w Oddziale Spółki Restrukturyzacji Kopalń KWK „Wieczorek I” w Katowicach”. Szczegóły
Przetargi 10.07.2017 SRK/TZ/KWK B-2265-04/17 „Dostawa rur z kołnierzami luźnymi i przyspawanymi pierścieniami dla SRK S.A. Oddział w Brzeszczach KWK „Brzeszcze Wschód”. Szczegóły
Przetargi 14.07.2017 KWK A/ 05/ 17 Likwidacja budynku podstacji 6kV szyb „Ryszard II” wraz z liniami kablowymi i kanałami dla SRK S.A. Oddział KWK „Anna” Szczegóły
« 1 2 135 136 137 138 139 241 242 »