Typ Data otwarcia Tytuł
Przetargi 08.08.2016 CZOK/49/16 Dostawa części do pomp II Części Szczegóły
Przetargi 10.08.2016 KWK A/02/16- Wykonanie 7 tam izolacyjnych murowych Szczegóły
Przetargi 16.08.2016 KWK BD/18/16 „Remont pomp głównego odwadniania” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Katowicach, Kopalnia Węgla Kamiennego „Boże Dary”. Szczegóły
Przetargi 04.08.2016 KWK BD/15A/16 Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia Szczegóły
Przetargi 17.08.2016 CZOK/53/16- „Roboty budowlane w Oddziale CZOK” Szczegóły
Przetargi 11.08.2016 AZM/08/16 Wymiana okien w budynkach mieszkalnych w częściach wspólnych będących w 100% własnością SRK S.A. Cz. I- III Szczegóły
Przetargi 05.08.2016 CZOK/28A/16/17 – Wykonanie pomiarów WN, SN, NN… 6 części Szczegóły
Przetargi 04.08.2016 BZ/08A/16/17 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej: Część I: Ubezpieczenie mienia podziemnego SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy Część II: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla SRK S.A. Oddziałów: KWK Makoszowy, KWK Centrum, KWK Kazimierz – Juliusz, KWK Brzeszcze – Wschód, KWK Boże – Dary, KWK Anna, KWK Rozbark V, KWK Mysłowice Szczegóły
Przetargi 12.08.2016 KWK/12/16/17 Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo Energetyczne dla obiektów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A…. Szczegóły
Przetargi 04.08.2016 SRK/TZ/KWK C-2265-19/16- „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” Szczegóły
« 1 2 137 138 139 140 141 193 194 »