Typ Data otwarcia Tytuł
Przetargi 30.10.2017 SRK/TZ/CZOK-2265-45/17 Dostawa materiałów budowlanych…… Szczegóły
Przetargi 01.12.2017 KWK P/07/17/18 – 1. „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego SRK S.A. w Bytomiu, oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej w zakresie mierniczym, budowlanym i szkód górniczych” Szczegóły
Przetargi 27.10.2017 KWK K/10/17/18 – Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia … dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” na okres do 3 miesięcy”. Szczegóły
Przetargi 25.10.2017 KWK C/35/17/18 Wykonanie pomiarów, legalizacji i badań okresowych…. Szczegóły
Przetargi 26.10.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-61/17 Remont rozrusznika elektrolitycznego …. Szczegóły
Przetargi 31.10.2017 SRK/TZ/KWK B-2265-08/17 Przebudowa budynku mieszkalnego …. Szczegóły
Przetargi 02.11.2017 KWK C/37/17/18 – „Likwidacja szybu „Skarga” w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu” Szczegóły
Przetargi 30.10.2017 CZOK/46/17/18 – „Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym, urządzeń ciśnieniowych oraz urządzeń dźwignicowych w Oddziale Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi w roku 2018” Szczegóły
Przetargi 24.10.2017 KWK P/08/17 – „Wykonanie projektów technicznych likwidacji obiektów Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla wraz z kosztorysem inwestorskim dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Pokój I”. Szczegóły
Przetargi 30.10.2017 KWK BD/20/17 – Likwidacja obiektów budowlanych Oddziału KWK „ Boże Dary” : Część I i Część II Szczegóły
« 1 2 144 145 146 147 148 271 272 »