Typ Data otwarcia Tytuł
Przetargi 19.06.2017 BZ/02/17 – Wycena wartości godziwej … Część I i Część II Szczegóły
Przetargi 19.06.2017 KWK/03/17 Dostawa narzędzi, sprzętu, materiałów i wyposażenia do pompowni i warsztatu Cz. I-IV Szczegóły
Przetargi 12.06.2017 KWK C/17/17 – „ Dostawa rur stalowych Dn 350 z wykładką z polietylenu dla Oddziału SRK KWK „Centrum” … Szczegóły
Przetargi 20.06.2017 SRK/TZ/KWK-2265-04/17 – „Przeglądy techniczne oraz naprawy agregatu pompowego Geco Power SPD 6/57 w ramach realizacji zadania pn. „Utrzymanie w 2017r i 2018r. przepompowni Wiadukt na terenie Gminy Piekary Śląskie i okresowa likwidacja zalewiska w rejonie przepompowni Staw 10” dla SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji Szczegóły
Przetargi 13.06.2017 KWK C/20/17 Dostawa aparatów ewakuacyjnych CAREvent® DRA lub równoważnych Szczegóły
Przetargi 13.06.2017 SRK/TZ/KWK-2265-06/17 „Budowa gazowej kotłowni grzewczej dla budynku biurowego Rejonu KWK „Wałbrzych – Nowa Ruda” w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 31-33”. Szczegóły
Przetargi 20.06.2017 SRK/TZ/KWK B-2265-05/17- Część I „Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania: „Rekultywacja zalewiska „F” Łężnik w Brzeszczach”, Część II Wykonanie dokumentacji objazdu szybu na podszybiu poz. 206 m szybu „Bańgów” Szczegóły
Przetargi 20.06.2017 CZOK/27/17 „Wykonanie napraw i remontów silników elektrycznych, Szczegóły
Przetargi 19.06.2017 SRK/TZ/KWK W-2265-01/17 – Świadczenie usług pocztowych w zakresie przesyłek pocztowych” Szczegóły
Przetargi 19.06.2017 SRK/TZ/KWK BD-2265-04/17 „Dostawa urządzeń pomiarowych …” Szczegóły
« 1 2 152 153 154 155 156 251 252 »