Typ Data otwarcia Tytuł
Przetargi 15.06.2016 CZOK/07/16 – Roboty elektryczne w Oddziale CZOK Szczegóły
Przetargi 30.05.2016 CZOK/22/16 Wymiana bocznych klap obrotowych wentylatora nr 1 i 2 przy szybie „V Zachodni” Szczegóły
Przetargi 05.05.2016 SRK/TZ/KWK R-2265-06-16 – Wykonanie pomiarów… Szczegóły
Przetargi 10.05.2016 SRK/TZ/CZOK-2265-15/16/17 – Analizy fizykochemiczne… Szczegóły
Przetargi 27.04.2016 KWK C/02A/16 – Transport… Szczegóły
Przetargi 12.05.2016 CZOK/28/16/17 – Wykonanie pomiarów, legalizacji i badań okresowych urządzeń elektroenergetycznych… Szczegóły
Przetargi 12.05.2016 CZOK/32/16 Zabudowa rurociągów w szybach Oddziału CZOK Szczegóły
Przetargi 28.06.2016 CZOK/15/16 Dostawa materiałów elektrycznych Szczegóły
Przetargi 24.05.2016 CZOK/17/16 – Część I: „Dostawa pompy” Część II: „Dostawa pomp zatapialnych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Szczegóły
Przetargi 13.05.2016 KWK C/07/16 – „Dostawa agregatów pompowych i pomp szlamowych zatapialnych dla potrzeb SRK S.A. w Bytomiu Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „Centrum” Szczegóły
« 1 2 153 154 155 156 157 193 194 »