Typ Data otwarcia Tytuł
Przetargi 21.11.2016 SRK/TZ/KWK C-2265-30A/16 Dostawa łączności ratowniczej Szczegóły
Przetargi 14.11.2016 SRK/TZ/KWK BD – 2265 –14/16 -„Pomiar rzeczywistych sił oddziaływania naczyń wyciągowych na zbrojenie szybu „II” Szczegóły
Przetargi 15.11.2016 SRK/TZ/KWK M – 2265-63/16/17 Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości…………………….. Szczegóły
Przetargi 15.11.2016 SRK/TZ/KWK C-2265-41/16 Dostawa samochodu służbowego do przewozu osób Szczegóły
Przetargi 15.11.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-69/16 „Wykonanie usług badawczych, pomiarowych, regulacyjnych urządzeń wyciągowych, lin.. Szczegóły
Przetargi 08.12.2016 KWK/14/16/17/N Likwidacja zagrożenia powodziowego w nieckach bezodpływowych Szczegóły
Przetargi 07.12.2016 KWK M/52/16/17/N Wywóz odpadów wydobywczych z ZPMW Szczegóły
Przetargi 28.12.2016 KWK M/54/16/17/N „Świadczenie usług w zakresie obsługi odstawy głównej w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” na 2017r.” Szczegóły
Przetargi 14.11.2016 KWK C/25/16/17/N – „Dostawa i zabudowa stacji do podawania pyłów” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”: Szczegóły
Przetargi 10.11.2016 BZ/02/16/N – Wycena wartości godziwej poszczególnych składników majątkowych … Szczegóły
« 1 2 170 171 172 173 174 240 241 »