Typ Data otwarcia Tytuł
Przetargi 18.01.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-93/15/16- „Transport odpadów o kodach 07 02 13 i 07 02 99 znajdujących się na terenie przyległym do lewego brzegu rzeki Kłodnicy w rejonie przepustu oraz na drodze dojazdowej i dostarczenie ich do miejsc przetwarzania”. Szczegóły
Przetargi 29.02.2016 KWK M/60/15/16 Świadczenie usług utrzymania urządzenia Szczegóły
Przetargi 11.01.2016 KWK R/01/15/16 Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia” dla Oddziału KWK „Rozbark V” Szczegóły
Przetargi 08.01.2016 BZ/10/15/16- Zamieszczanie ogłoszeń w prasie. Szczegóły
Przetargi 11.01.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-92/15/16 – Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego Szczegóły
Przetargi 12.01.2016 SRK/TZ/KWK C-2265-13/15/16 – Analizy chemiczne powietrza kopalnianego Szczegóły
Przetargi 01.02.2016 KWK C/12/15/16 „Świadczenie usług w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego KWK „Centrum” Szczegóły
Przetargi 04.01.2016 KWK M/46A/15/16 Dostawa pyłu kamienno-wapiennego Szczegóły
Przetargi 04.01.2016 SRK/TZ/KWK M – 2265 – 70A/15/16 „Świadczenie usług serwisowych w zakresie wykonywania okresowych przeglądów, konserwacji, pomiarów szczelności źródeł promieniotwórczych, kalibracji radiometrów, naprawy aparatury izotopowej, oraz wymiany źródeł izotopowych i regeneracji pojemników, konserwacja sytemu sygnalizacji pożaru” Szczegóły
Przetargi 27.01.2016 KWK M/56/15/16 „Świadczenie usług związanych z utrzymaniem ruchu elektrycznego na ZPMW i powierzchni w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Szczegóły
« 1 2 170 171 172 173 174 193 194 »