Typ Data otwarcia Tytuł
Przetargi 22.09.2016 SRK/TZ/KWK A-2265-08/16 – Remont silnika R424r/500, prod. Siemens-Schukert dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Anna”. Szczegóły
Przetargi 22.09.2016 SRK/TZ/KWK A-2265-07/16 – Wykonanie pomiarów i badań urządzeń elektroenergetycznych oraz szybowych w branży mechanicznej i elektrycznej Szczegóły
Przetargi 26.09.2016 SRK TZ KWK C 2265 19A 16 Dostawa gipsu górniczego w 2016 r Szczegóły
Przetargi 23.09.2016 SRK/TZ/KWK BD-2265-12/16 Dostawa urządzeń grzewczych Szczegóły
Przetargi 19.09.2016 SRK/TZ/AZM-2265-7/16 – Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Goły w Zabrzu Szczegóły
Przetargi 16.09.2016 SRK/TZ/KWK C-2265-27/16 – Wymiana stolarki okiennej… Szczegóły
Przetargi 16.09.2016 SRK TZ KWK C 2265 26 16 17 Wykonywanie pomiarów stężeń energii potencjalnej…. Szczegóły
Przetargi 23.09.2016 SRK/TZ/BZ – 2265 – 22/16/17 – „WYKONANIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. ZA ROK 2016 I AUDYTU PRAWIDŁOWOŚCI WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH STRAT PRODUKCYJNYCH” Szczegóły
Przetargi 21.09.2016 KWK M/43/16/N – „Dostawa taśm przenośnikowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Szczegóły
Przetargi 20.09.2016 SRK/TZ/KWK M– 2265–41/15 – „Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód pochodzenia górniczego w budynku mieszkalnym przy ul. Dębowej 19 w Paniówkach” Szczegóły
« 1 2 178 179 180 181 182 241 242 »