Typ Data otwarcia Tytuł
Przetargi 15.09.2016 SRK/TZ/KWK C-2265/30/16 Dostawa łączności ratowniczej Szczegóły
Przetargi 12.09.2016 SRK/TZ/KWK BD-2265-11/16 – Dostawa części do pomp wirowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział Szczegóły
Przetargi 19.09.2016 SRK/TZ/AZM-2265-08/16- „Remont pokrycia dachu, wymiana obróbek blacharskich oraz remont cokołu budynku w Zabrzu przy ul. Kościuszki 79 będący wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” Szczegóły
Przetargi 09.09.2016 SRK/TZ/KWK C-2265-22/16 Roboty szybowe II Części Szczegóły
Przetargi 08.09.2016 SRK/TZ/KWK A-2265-04A/16 – Projekty likwidacji obiektów budowlanych i powierzchniowych … Szczegóły
Przetargi 02.09.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-43/16 – Świadczenie usług serwisowych centrali telefonicznej produkcji DGT Szczegóły
Przetargi 02.09.2016 SRK/TZ/KWK-2265-09/16 Dostawa sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem Szczegóły
Przetargi 22.08.2016 SRK/TZ/KWK C – 2265-19/16 Dostawa gipsu górniczego w 2016 r… Szczegóły
Przetargi 24.08.2016 SRK/TZ/KWK M–2265-45/16 – Wykonanie okresowych przeglądów technicznych i świadczenie usług serwisowych dotyczących urządzeń ciśnieniowych i AKP zakładowej kotłowni olejowo – gazowej w KWK „Makoszowy”. Szczegóły
Przetargi 25.08.2016 SRK/TZ/AZM–2265-5A/16 – „Roboty ogólnobudowlane i elektryczne w budynku mieszkalnym w Sosnowcu przy ul. Klimontowskiej 17 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A „ Szczegóły
« 1 2 179 180 181 182 183 241 242 »