Typ Data otwarcia Tytuł
Przetargi 01.02.2016 KWK M/01/16 – „Dostawa oleju napędowego” Szczegóły
Przetargi 02.02.2016 KWK M/62/15/16 Świadczenie usług kompleksowego zabezpieczenia przeciwpożarowego powierzchni Zakładu Górniczego SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy Szczegóły
Przetargi 28.01.2016 KWK M/49/15/16 – „Świadczenie usług serwisowych kolejek własnych produkcji Becker-Warkop Sp. z o.o. Szczegóły
Przetargi 28.01.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-90/15/16 – Wykonanie remontu wiertnic dołowych Szczegóły
Przetargi 29.01.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-01/16 Dzierżawa aparatury elektrycznej do zasilania wysokowydajnego przodka chodnikowego wraz z zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej i serwisowej w całym okresie dzierżawy dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2016r Szczegóły
Przetargi 22.01.2016 KWK M/61/15/16 – Naprawy serwisowe i legalizacja wag wagonowych, samochodowych i uchylnych zabudowanych w ZMPW w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy ” Szczegóły
Przetargi 17.02.2016 KWK M/63/15/16- „Świadczenie usług sprzętem ciężkim dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Szczegóły
Przetargi 18.01.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-93/15/16- „Transport odpadów o kodach 07 02 13 i 07 02 99 znajdujących się na terenie przyległym do lewego brzegu rzeki Kłodnicy w rejonie przepustu oraz na drodze dojazdowej i dostarczenie ich do miejsc przetwarzania”. Szczegóły
Przetargi 29.02.2016 KWK M/60/15/16 Świadczenie usług utrzymania urządzenia Szczegóły
Przetargi 11.01.2016 KWK R/01/15/16 Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia” dla Oddziału KWK „Rozbark V” Szczegóły
« 1 2 181 182 183 184 185 205 206 »