Typ Data otwarcia Tytuł
Przetargi 04.07.2016 SRK/TZ/KWK B–2265-01/16 „Wykonanie dokumentacji – projektów technicznych likwidacji szybu Andrzej VI, Andrzej III i Andrzej IV wraz z kosztorysami inwestorskimi oraz niezbędnymi zezwoleniami” Szczegóły
Przetargi 27.06.2016 SRK/TZ/KWK C-2265-17/16 Dostawa piasku dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu, KWK „Centrum” Szczegóły
Przetargi 03.08.2016 CZOK/23/16/17 „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia” dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Szczegóły
Przetargi 01.07.2016 CZOK/40/16- „Dostawa narzędzi” dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Szczegóły
Przetargi 24.06.2016 SRK/TZ/KWK A-2265-03/16 – Wykonanie dokumentacji dotyczącej likwidacji szybowej wieży wyciągowej szybu „Chrobry II” i „Ryszard II” wraz z opracowaniem przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich Szczegóły
Przetargi 22.06.2016 KWK M/34B/16-„Dostawa gazów wzorcowych do chromatografii” Szczegóły
Przetargi 30.06.2016 KWK M/35/16 – Dostawa lutni wentylacyjnych oraz osprzętu…… Szczegóły
Przetargi 22.06.2016 SRK/TZ/KWK C- 2265-16/16 – „Projekt techniczny przebudowy układu transportu wielkogabarytowego w basztowej wieży szybowej szybu „Budryk” wraz z kosztorysem” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” Szczegóły
Przetargi 21.06.2016 SRK/TZ/KWK C- 2265-15/16 – „Dostawa absorbentu sodowo-wapniowego ditlenku węgla do aparatów regeneracyjnych i ewakuacyjnych W-70, AU 9E/1 dla SRK S.A. KWK „Centrum” w 2016 roku.” Szczegóły
Przetargi 21.06.2016 CZOK/24A/16 – Dostawa materiałów do wzmocnienia wyrobisk górniczych Szczegóły
« 1 2 190 191 192 193 194 240 241 »