Typ Data otwarcia Tytuł
Przetargi 16.03.2016 KWK M/10/16 Świadczenie usług remontowych systemów i urządzeń metanometrii oraz gazometrii produkcji EMAG dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2016r Szczegóły
Przetargi 17.03.2016 KWK M/06A/16 Wykonanie kontroli stanu technicznego obmurza Szczegóły
Przetargi 14.03.2016 SRK/TZ/CZOK-2265-06/16- „Regeneracja zawieszeń lin nośnych” Szczegóły
Przetargi 21.03.2016 KWK C/05/16 Remont systemu bezpieczeństwa w KWK „Centrum” Szczegóły
Przetargi 14.03.2016 KWK C/02/16 – Obsługa placów składowych… 2 Części Szczegóły
Przetargi 16.03.2016 CZOK/02/16/17 – „Dzierżawa przetwornicy tyrystorowej dla potrzeb zasilania silnika napędowego maszyny wyciągowej szybu „Kolejowy I” Szczegóły
Przetargi 10.03.2016 KWK BD/07/16 – „Dokumentacja techniczna modernizacji układu głównego odwadniania KWK „Boże Dary” (branża górnicza, mechaniczna, elektryczna i hydrologiczna) wraz z kosztorysem inwestorskim” Szczegóły
Przetargi 18.03.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-16/16 – Dostawa kruszarki do głębokiego rozdrabniania prób Szczegóły
Przetargi 11.03.2016 SRK/TZ/KWK-2265-01/16 – Dostawa mebli w systemie YAR… Szczegóły
Przetargi 11.03.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-09/16- „Wykonanie napraw i serwisów okresowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” na 2016 r.” Szczegóły
« 1 2 191 192 193 194 195 219 220 »