Typ Data otwarcia Tytuł
Przetargi 02.06.2016 SRK/TZ/KWK K-J-2265-07/16 Dostawa 45 ton (Mg) górniczego spoiwa na bazie anhydrytu Szczegóły
Przetargi 01.06.2016 SRK/TZ/CZOK-2265-31/16 – Dostawa lin… 2 części Szczegóły
Przetargi 14.07.2016 KWK A/01/16/17 – „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego w KWK Anna” Szczegóły
Przetargi 31.05.2016 KWK C/10/16 – Dostawa ciągnika spalinowego kolejki podwieszanej” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału KWK Centrum w Bytomiu. Szczegóły
Przetargi 30.06.2016 KWK B/01A/16/17 „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu ….” Szczegóły
Przetargi 02.06.2016 SRK/TZ/KWK R-2265-07/16 „Dostawa górniczego wentylatora lutniowego” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu Oddział KWK Rozbark V. Szczegóły
Przetargi 31.05.2016 SRK/TZ/KWK BD-2265- 08/16 – „Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i powierzchni zakładu KWK „Boże Dary” Szczegóły
Przetargi 01.06.2016 SRK/TZ/CZOK-2265-40/16 Dostawa wciągników i podnośników Szczegóły
Przetargi 01.06.2016 SRK/TZ/KWK M – 2265 – 35 /16- „Badanie i ocena stanu zagrożenia wybuchem pyłów w obiektach i pomieszczeniach Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla KWK „Makoszowy” oraz kwalifikacja obiektów i urządzeń technologicznych tego Zakładu pod względem obciążenia ogniowego oraz zagrożenia wybuchem par cieczy i gazów w ZPMW O/KWK „Makoszowy” Szczegóły
Przetargi 25.05.2016 KWK B/05/16 – Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań … Część I, Część II Szczegóły
« 1 2 191 192 193 194 195 237 238 »