Typ Data otwarcia Tytuł
Przetargi 15.12.2017 SRK/TZ/KWK K-2265-11/17/18 – Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych ( zmieszanych ) odpadów … Szczegóły
Przetargi 15.12.2017 SRK/NZ/BZ– 2265 –53/17 „Dostawa serwera z oprogramowaniem” Szczegóły
Przetargi 15.12.2017 SRK/NZ/BZ–2265–52/17 Dostawa napędu taśmowego (strimera), szafy ognioodpornej i innych elementów służących do przechowywania danych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Szczegóły
Przetargi 15.01.2018 KWK C/40/17/18 „Świadczenie usługi dyżurów lekarskich – dla potrzeb Oddziałów SRK S.A Szczegóły
Przetargi 11.01.2018 CZOK/56/17/18 – Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów i remontów maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych, stacji wentylatorów głównego przewietrzania i sprężarek oraz pogotowia awaryjnego dla w/w urządzeń: Szczegóły
Przetargi 15.12.2017 BZ/06/17/18 – Ubezpieczenie floty komunikacyjnej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów na 2018r Szczegóły
Przetargi 13.12.2017 SRK/NZ/KWK M-2265-24/17/18-Usługi wywozu nieczystości płynnych Szczegóły
Przetargi 11.12.2017 SRK/NZ/KWK M-2265-23/17 „Demontaż i odbiór zamkniętych źródeł promieniotwórczych zabudowanych w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu” Szczegóły
Przetargi 11.12.2017 SRK/NZ/KWK K– 2265 –12/17 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem do prowadzenia bieżącej obsługi Szczegóły
Przetargi 11.12.2017 KWK C/39/17/18 – Zabezpieczenie akcji ratowniczych i profilaktycznych przez lekarzy w oddziałach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w 2018 roku”. Szczegóły
« 1 2 3 4 133 134 »