Typ Data otwarcia Tytuł
Przetargi 04.07.2019 ZP-P-0003/19 „Zabezpieczenie przeciwpożarowe byłych terenów składowania odpadów materiałów pogórniczych w wyniku ich zagrzania w SRK S.A. Oddział KWK „POKÓJ I” w Rudzie Śląskiej ….. Szczegóły
Przetargi 24.06.2019 RO-BZ-0006/19 Dostawa 2 sztuk urządzeń mobilnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Szczegóły
Przetargi 26.06.2019 RO-PI-0020/19 Wykonanie pieczątek służbowych i wizytówek służbowych oraz wymiana płytek tekstowych w pieczątkach dla SRK S.A. Oddział KWK „Piekary I” Szczegóły
Przetargi 24.06.2019 RO-P-0041-19 Dostawa kabli i przewodów elektroenergetycznych Szczegóły
Przetargi 24.06.2019 RO-P-0040_19 Wzorcowanie ręcznych anemometrów wirnikowych RAW Szczegóły
Przetargi 24.06.2019 Kalibracja i wzorcowanie alkomatów wraz z dostawą do nich akcesoriów dla potrzeb SRK S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy” w roku 2019 Szczegóły
Przetargi 18.06.2019 SRK/KWK C-OPG/ZO-2265-20-19 Dostawa papieru kserograficznego formatu A3 oraz A4 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”. Szczegóły
Przetargi 25.06.2019 R-MW-0007/19-1 Szkolenie pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Mysłowicach KWK Mysłowice-Wesoła I z siedzibą w Katowicach w 2019 roku, w tym: Część I: Szkolenia w dziedzinie BHP, prawa pracy oraz kursów uprawniających do prowadzenia instruktaży, Część II: Szkolenia i kursy w zakresie zagrożenia radiacyjnego. Szczegóły
Przetargi 18.06.2019 RO-JM-0028/19 – Badanie wytrzymałości na ściskanie Rc1 i Rc28 spoiwa mineralnego UTEX-WT dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas – Mos”. Szczegóły
Przetargi 24.06.2019 R-JM-0006/19-1-1 Malowanie kół linowych na wieży szybu Jas IV dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S. A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos” Szczegóły
« 1 2 3 4 295 296 »