Typ Data otwarcia Tytuł
Przetargi 12.09.2016 KWK A/01A/16/17 – „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego KWK „Anna” Część I i Część II Szczegóły
Przetargi 06.09.2016 CZOK/47/16/17 Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne na wysokim napięciu… Szczegóły
Przetargi 11.08.2016 KWK BD/19/16 – „Zabezpieczenie palącej się hałdy w Katowicach przy ul. T. Boya Żeleńskiego 95 nr działki 215/13 oraz fragment działki nr 211/13” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Boże Dary” Szczegóły
Przetargi 25.08.2016 CZOK/54/16 Wykonanie dokumentacji technicznej zabudowy górniczego wyciągu pomocniczego w szybie „Zygmunt August II” Szczegóły
Przetargi 07.10.2016 KWK M/45/16/17 Udzielanie świadczeń medycyny pracy – dla potrzeb oddziałów SRK S.A. w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r Szczegóły
Przetargi 19.08.2016 CZOK/40A/16 – „DostawA urządzeń elektromechanicznych i sprzętu i dielektrycznego” dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopal Szczegóły
Przetargi 10.08.2016 SRK/TZ/KWK C-2265-24/16 Wykonanie dokumentacji technicznych likwidacji wraz z kosztorysami inwestorskimi dla następujących obiektów Szczegóły
Przetargi 10.08.2016 BZ/03B/15/16 – Przeglądy i naprawy samochodów służbowych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i Oddziałów Spółki na 2016r. Szczegóły
Przetargi 02.09.2016 KWK BD/20/16 – „Kompleksowa usługa w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie i w obiektach” Szczegóły
Przetargi 24.08.2016 KWK MY/05/16 – Wykonanie prac związanych z rozbiórką obiektów budowlanych powierzchni w KWK ”Mysłowice” Szczegóły
« 1 2 201 202 203 204 205 261 262 »