Typ Data otwarcia Tytuł
Przetargi 23.02.2016 KWK M/06/16 Wykonanie kontroli stanu technicznego obmurza ….. Szczegóły
Przetargi 22.02.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-08/16 Dostawa części do przenośnika zgrzebłowego typu GROT 600/700. Szczegóły
Przetargi 22.02.2016 KWK BD/03/16 – Wykonanie pomiarów i badań urządzeń elektroenergetycznych Szczegóły
Przetargi 26.02.2016 KWK BD/01/16 – Wykonanie zmian w systemie ogólnozakładowej łączności telefonicznej Szczegóły
Przetargi 18.02.2016 KWK M/03/16 – „Dostawa środków strzałowych dla KWK „Makoszowy”. Szczegóły
Przetargi 12.02.2016 SRK/TZ/KWK KJ-2265-02/16 – Zakup samochodu dostawczego do przewozu osób Szczegóły
Przetargi 18.03.2016 KWK B/01/16/17 „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego KWK Brzeszcze Wschód”. Szczegóły
Przetargi 17.02.2016 CZOK/01/16/17 – „Usuwanie skutków obwału skał stropowych w pochylni odstawczej oraz przebudowa i wzmocnienie pochylni odstawczej” – Pompownia Pstrowski” Szczegóły
Przetargi 10.02.2016 BZ/01/16 – Wycena składników majątku Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w 2016 Szczegóły
Przetargi 08.02.2016 SRK/TZ/KWK MY-2265-1/16- Opracowanie Dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne w związku z zakończeniem odwadniania likwidowanego zakładu górniczego KWK „Mysłowice” dla SRK S.A. Oddział KWK „Mysłowice” w 2016r. Szczegóły
« 1 2 202 203 204 205 206 227 228 »