Typ Data otwarcia Tytuł
Przetargi 18.11.2016 SRK/TZ/AZM-2265-11/16 – Część I „Roboty dekarskie oraz wymiana płyt balkonowych … Część II „Roboty dekarskie oraz wymiana okien na klatce schodowej … Szczegóły
Przetargi 17.11.2016 SRK/TZ/CZOK-2265-54/16 – Naprawa kabla 6 kV … Szczegóły
Przetargi 17.11.2016 SRK/TZ/KWK R-2265-09/16 Wykonanie „Układu monitorowania piętrzenia wody w zrobach Oddziału KWK „Rozbark V” zintegrowany z systemem dyspozytorskim Oddziału KWK „Centrum” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Rozbark V” Szczegóły
Przetargi 17.11.2016 KWK R/05/16- Dostawa dwóch fabrycznie nowych pomp zatapialnych, przeznaczonych do odwodnienia podziemnych wyrobisk dołowych Szczegóły
Przetargi 17.11.2016 SRK/TZ/CZOK-2265-53/16 : Modernizacja systemu przewietrzania Szczegóły
Przetargi 18.11.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-73/16 Dostawa tkanin wentylacyjnych Szczegóły
Przetargi 21.11.2016 SRK/TZ/KWK C-2265-30A/16 Dostawa łączności ratowniczej Szczegóły
Przetargi 14.11.2016 SRK/TZ/KWK BD – 2265 –14/16 -„Pomiar rzeczywistych sił oddziaływania naczyń wyciągowych na zbrojenie szybu „II” Szczegóły
Przetargi 15.11.2016 SRK/TZ/KWK M – 2265-63/16/17 Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości…………………….. Szczegóły
Przetargi 15.11.2016 SRK/TZ/KWK C-2265-41/16 Dostawa samochodu służbowego do przewozu osób Szczegóły
« 1 2 212 213 214 215 216 286 287 »