Typ Data otwarcia Tytuł
Przetargi 02.06.2016 SRK/TZ/KWK R-2265-07/16 „Dostawa górniczego wentylatora lutniowego” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu Oddział KWK Rozbark V. Szczegóły
Przetargi 31.05.2016 SRK/TZ/KWK BD-2265- 08/16 – „Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i powierzchni zakładu KWK „Boże Dary” Szczegóły
Przetargi 01.06.2016 SRK/TZ/CZOK-2265-40/16 Dostawa wciągników i podnośników Szczegóły
Przetargi 01.06.2016 SRK/TZ/KWK M – 2265 – 35 /16- „Badanie i ocena stanu zagrożenia wybuchem pyłów w obiektach i pomieszczeniach Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla KWK „Makoszowy” oraz kwalifikacja obiektów i urządzeń technologicznych tego Zakładu pod względem obciążenia ogniowego oraz zagrożenia wybuchem par cieczy i gazów w ZPMW O/KWK „Makoszowy” Szczegóły
Przetargi 25.05.2016 KWK B/05/16 – Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań … Część I, Część II Szczegóły
Przetargi 31.05.2016 SRK/TZ/AZM-2265-04/16 – Roboty dekarsko blacharskie w budynku mieszkalnym w Sosnowcu… Szczegóły
Przetargi 19.05.2016 SRK/TZ/CZOK-2265-21/16 Dostawa olejów i smarów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Szczegóły
Przetargi 20.05.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-32/16 – „Dostawa napojów regeneracyjnych” Szczegóły
Przetargi 23.05.2016 SRK/TZ/KWK C-2265-09/16 Projekt zagospodarowania złoża dla złoża Centrum dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Centrum” . Szczegóły
Przetargi 24.05.2016 SRK/TZ/CZOK-2265-30/16 Dostawa części do HPR 1000A i 1200 Szczegóły
« 1 2 213 214 215 216 217 260 261 »