Typ Data otwarcia Tytuł
Przetargi 09.02.2017 SRK/TZ/KWK J-M-2265-02/16/17 – Usługi w zakresie monitorowania zagrożeń radiacyjnych Szczegóły
Przetargi 28.12.2016 KWK P/WR/01/16/17/N„Świadczenie usług w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego KWK „Pokój I” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Odział KWK „Pokój I” Szczegóły
Przetargi 07.03.2017 KWK BD/04/17 – Dokumentacja techniczna – Projekty budowlano-wykonawcze likwidacji obiektów powierzchniowych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami ( wraz z kosztorysami inwestorskimi) Szczegóły
Przetargi 21.03.2017 CZOK/02/17 Wymiana liny nośnej Szczegóły
Przetargi 10.03.2017 KWK BD/02/17 – Budowa zbiornika wody p.poż……… Szczegóły
Przetargi 01.03.2017 KWK J-M/WR/01/17 – „Odwodnienia terenów bezodpływowych przy pomocy pompowni w rejonie Rowu Mszańskiego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji ul. Chlebowa 22, 44-335 Jastrzębie – Zdrój ”. Szczegóły
Przetargi 16.03.2017 KWK C/23/16/17/N – „Zasyp rury szybowej szybu Jan wraz z likwidacją budynku wieży szybu … „ Szczegóły
Przetargi 06.03.2017 KWK M/04/17- „Kompleksowa usługa w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie i w obiektach” Szczegóły
Przetargi 07.03.2017 KWK C/04/17 Dostawa spoiw mineralno-cementowych, anhydrytowych, cementu oraz gipsu górniczego dla SRK S.A. Oddział KWK Centrum w 2017r. Szczegóły
Przetargi 03.03.2017 KWK M/03/17 Wykonywanie usługi inertyzacji w celu profilaktyki p.poż. z wykorzystaniem urządzenia do wytwarzania azotu z powietrza atmosferycznego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Szczegóły
« 1 2 213 214 215 216 217 299 300 »