Typ Data otwarcia Tytuł
Przetargi 23.03.2016 KWK BD/02/16/17 Utrzymanie w sprawności ruchowej wraz z obsługą urządzeń systemu ogólnozakładowej łączności oraz ogólnozakładowego systemu dyspozytorskiego w KWK Boże Dary Szczegóły
Przetargi 25.02.2016 KWK M/04/16- Dostawa zasuw i zaworów dla SRK S.A. KWK „Makoszowy” Szczegóły
Przetargi 24.02.2016 KWK M/07/16 – „Wynajem 2 spychaczy typu TD-25G bez operatora do pracy na zwałach węgla ZPMW w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Szczegóły
Przetargi 23.02.2016 KWK M/06/16 Wykonanie kontroli stanu technicznego obmurza ….. Szczegóły
Przetargi 22.02.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-08/16 Dostawa części do przenośnika zgrzebłowego typu GROT 600/700. Szczegóły
Przetargi 22.02.2016 KWK BD/03/16 – Wykonanie pomiarów i badań urządzeń elektroenergetycznych Szczegóły
Przetargi 26.02.2016 KWK BD/01/16 – Wykonanie zmian w systemie ogólnozakładowej łączności telefonicznej Szczegóły
Przetargi 18.02.2016 KWK M/03/16 – „Dostawa środków strzałowych dla KWK „Makoszowy”. Szczegóły
Przetargi 12.02.2016 SRK/TZ/KWK KJ-2265-02/16 – Zakup samochodu dostawczego do przewozu osób Szczegóły
Przetargi 18.03.2016 KWK B/01/16/17 „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego KWK Brzeszcze Wschód”. Szczegóły
« 1 2 213 214 215 216 217 239 240 »