Typ Data otwarcia Tytuł
Przetargi 14.12.2015 KWK M/31A/15/16 Świadczenie usług serwisowych Szczegóły
Przetargi 10.12.2015 SRK/TZ/KWK C-2265-12/15 – Badanie stanu technicznego obudowy szybu w KWK „Centrum” Szczegóły
Przetargi 11.12.2015 SRK/TZ/AZM-2265-6/15/16 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń Szczegóły
Przetargi 16.12.2015 KWK M 57/15/16 – Remont – przebudowa pięciu przepustów… Szczegóły
Przetargi 09.12.2015 KWK C/08/15/16 – Zabezpieczenie akcji ratowniczych i profilaktycznych przez lekarzy w Zakładach i Oddziałach SRK S.A. w 2016 roku Szczegóły
Przetargi 08.12.2015 KWK M 27/15/16 – Dostawa zgrzebeł kompletnych kutych i obejm Szczegóły
Przetargi 07.01.2016 CZOK/60/15 – Część I: Zabudowa rurociągu tłocznego w szybie Gigant etap II , Część II: Zabudowa rurociągu głównego odwadniania Szczegóły
Przetargi 05.01.2016 BZ/08/15/16 – Kompleksowa obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Szczegóły
Przetargi 08.12.2015 KWK C/07/15/16 – Wykonanie pomiarów i badań urządzeń elektroenergetycznych Szczegóły
Przetargi 14.12.2015 KWK M/53/15/16 – „Wykonanie dukli przy pomocy MW miedzy przekopem B54 a przekopem B40 o łącznej długości 6 m w obudowie 3,2 ZOKP-V32 w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Szczegóły
« 1 2 222 223 224 225 226 242 243 »