Typ Data otwarcia Tytuł
Przetargi 26.09.2016 KWK M/47/16/17 Świadczenie usług w zakresie profilaktyki i zwalczania zagrożeń naturalnych dla oddziałów SRK S.A. w 2017r. Część I: Wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożeń pożarowych, dla KWK „Makoszowy”, Część II: Wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożenia wybuchem pyłu węglowego dla KWK „Makoszowy”, Część III: Wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożenia wybuchem pyłu węglowego dla KWK „Centrum” Część IV: Wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożeń metanowych oraz klimatycznych Część V: Wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożenia wybuchem pyłu węglowego dla KWK „Boże Dary”. Szczegóły
Przetargi 08.09.2016 KWK M/41/16/17 Świadczenie usług w zakresie sprzętu ciężkiego dla oddziałów SRK S.A. Szczegóły
Przetargi 14.09.2016 CZOK/56/16/17 Ubezpieczenie agregatów głębinowych w SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń”. Szczegóły
Przetargi 03.10.2016 CZOK/52/16/17 Opracowanie dokumentacji wykonawczych modernizacji górniczego wyciągu szybowego szybu „Gigant” wraz ze zmianą zasilania obiektów podstawowych Szczegóły
Przetargi 26.09.2016 KWK C/18/16/17 „Usługi w zakresie transportu krajowego na 2017 rok: Szczegóły
Przetargi 08.09.2016 KWK C/21/16 – „Zakup kontenerowej wytwornicy azotu dla SRK S.A. w 2016 roku” Szczegóły
Przetargi 12.09.2016 KWK A/01A/16/17 – „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego KWK „Anna” Część I i Część II Szczegóły
Przetargi 06.09.2016 CZOK/47/16/17 Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne na wysokim napięciu… Szczegóły
Przetargi 11.08.2016 KWK BD/19/16 – „Zabezpieczenie palącej się hałdy w Katowicach przy ul. T. Boya Żeleńskiego 95 nr działki 215/13 oraz fragment działki nr 211/13” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Boże Dary” Szczegóły
Przetargi 25.08.2016 CZOK/54/16 Wykonanie dokumentacji technicznej zabudowy górniczego wyciągu pomocniczego w szybie „Zygmunt August II” Szczegóły
« 1 2 224 225 226 227 228 286 287 »