Typ Data otwarcia Tytuł
Przetargi 12.02.2016 KWK/01/16 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Szczegóły
Przetargi 05.02.2016 SRK/TZ/KWK BD-2265-1/16 Opracowanie projektu likwidacji zagrożenia wodnego Szczegóły
Przetargi 05.02.2016 KWK R/02/16 „Świadczenie usług utrzymania ruchu w zakresie elektrycznym na dole i powierzchni obszaru górniczego KWK „Rozbark V”. Szczegóły
Przetargi 02.02.2016 SRK/TZ/KWK KJ-2265-01/16 – Świadczenie usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i na powierzchni zakładu górniczego Oddziału Sosnowiec KWK „Kazimierz-Juliusz” w Sosnowcu Szczegóły
Przetargi 01.02.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-93A/15/16- „Transport odpadów o kodach 07 02 13 i 07 02 99 znajdujących się na terenie przyległym do lewego brzegu rzeki Kłodnicy w rejonie przepustu oraz na drodze dojazdowej i dostarczenie ich do miejsc przetwarzania”. Szczegóły
Przetargi 01.02.2016 KWK M/01/16 – „Dostawa oleju napędowego” Szczegóły
Przetargi 02.02.2016 KWK M/62/15/16 Świadczenie usług kompleksowego zabezpieczenia przeciwpożarowego powierzchni Zakładu Górniczego SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy Szczegóły
Przetargi 28.01.2016 KWK M/49/15/16 – „Świadczenie usług serwisowych kolejek własnych produkcji Becker-Warkop Sp. z o.o. Szczegóły
Przetargi 28.01.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-90/15/16 – Wykonanie remontu wiertnic dołowych Szczegóły
Przetargi 29.01.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-01/16 Dzierżawa aparatury elektrycznej do zasilania wysokowydajnego przodka chodnikowego wraz z zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej i serwisowej w całym okresie dzierżawy dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2016r Szczegóły
« 1 2 235 236 237 238 239 261 262 »