Typ Data otwarcia Tytuł
Przetargi 08.07.2016 SRK/TZ/KWK-2265-05/16 „Likwidacja deformacji nieciągłych w Jaworznie przy ul. Mylnej 2 – działki nr 45/3 i 45/4 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnia Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji” Szczegóły
Przetargi 11.07.2016 CZOK/41/16/17 – Zabudowai uruchomienie awaryjnego górniczego wyciągu szybowego w Szybie „Gigant” … Szczegóły
Przetargi 04.07.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-34/16 Remont wózków hamulcowych II części Szczegóły
Przetargi 04.07.2016 SRK/TZ/KWK B–2265-01/16 „Wykonanie dokumentacji – projektów technicznych likwidacji szybu Andrzej VI, Andrzej III i Andrzej IV wraz z kosztorysami inwestorskimi oraz niezbędnymi zezwoleniami” Szczegóły
Przetargi 27.06.2016 SRK/TZ/KWK C-2265-17/16 Dostawa piasku dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu, KWK „Centrum” Szczegóły
Przetargi 03.08.2016 CZOK/23/16/17 „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia” dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Szczegóły
Przetargi 01.07.2016 CZOK/40/16- „Dostawa narzędzi” dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Szczegóły
Przetargi 24.06.2016 SRK/TZ/KWK A-2265-03/16 – Wykonanie dokumentacji dotyczącej likwidacji szybowej wieży wyciągowej szybu „Chrobry II” i „Ryszard II” wraz z opracowaniem przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich Szczegóły
Przetargi 22.06.2016 KWK M/34B/16-„Dostawa gazów wzorcowych do chromatografii” Szczegóły
Przetargi 30.06.2016 KWK M/35/16 – Dostawa lutni wentylacyjnych oraz osprzętu…… Szczegóły
« 1 2 245 246 247 248 249 299 300 »