Typ Data otwarcia Tytuł
Przetargi 18.03.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-16/16 – Dostawa kruszarki do głębokiego rozdrabniania prób Szczegóły
Przetargi 11.03.2016 SRK/TZ/KWK-2265-01/16 – Dostawa mebli w systemie YAR… Szczegóły
Przetargi 11.03.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-09/16- „Wykonanie napraw i serwisów okresowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” na 2016 r.” Szczegóły
Przetargi 10.03.2016 KWK BD/06/16 – Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym, w Oddziale KWK Boże Dary Szczegóły
Przetargi 15.03.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-07/16 – Wykonanie napraw, przeglądów okresowych, serwisów analizatorów siarki Szczegóły
Przetargi 15.03.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-13/16- „Dostawa Rudy Żelaza Magnetyt Szwedzka” Szczegóły
Przetargi 08.03.2016 KWK B/02/16 Usługa w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia likwidowanego zakładu górniczego KWK BRZESZCZE WSCHÓD. Szczegóły
Przetargi 09.03.2016 SRK/TZ/KWKM-2265-06/16 – Świadczenie usług polegających na serwisowaniu sprzętu ciężkiego … Szczegóły
Przetargi 07.03.2016 KWK MY /01/16 – „ Wykonanie pomiarów i badań urządzeń elektroenergetycznych” Szczegóły
Przetargi 07.03.2016 SRK/TZ/CZOK-2265-2/16 – Legalizacja i naprawy przyrządów do pomiaru atmosfery kopalnianej Szczegóły
« 1 2 255 256 257 258 259 286 287 »