Typ Data otwarcia Tytuł
Przetargi 21.06.2018 KWK K/08A/18 – „Świadczenie usług serwisowych skrzyń baterii akumulatorowych typu SBS – 4 oraz remont ich podzespołów dla potrzeb ruchowych SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu” Szczegóły
Przetargi 22.06.2018 CZOK/23/18 – „Dostawa materiałów do wzmocnienia wyrobisk górniczych. Część I – Dostawa odrzwi obudowy chodnikowej Część II – Dostawa strzemion obudowy chodnikowej Część III – Dostawa rozpór obudowy chodnikowej Część IV – Dostawa okładziny żelbetowej do obudowy chodnikowej Część V – Dostawa blach okładzinowych do obudowy chodnikowej Część VI – Dostawa siatki okładzinowej (zgrzewanej) do obudowy chodnikowej Część VII – Dostawa stóp podporowych Część VIII – Dostawa uchwytów zaciskowych do mocowania siatki naprawczej Część IX – Dostawa siatki naprawczej bazaltowej” Szczegóły
Przetargi 22.06.2018 KWK J-M/11/18 – Świadczenie usług w zakresie regeneracji oleju transformatorowego w dwóch transformatorach 16 MVA oraz w transformatorze 25 MVA… Szczegóły
Przetargi 22.06.2018 KWK J-M/12/18 Remont kapitalny wentylatora… Szczegóły
Przetargi 22.06.2018 SRK/NZ/KWK S-2265-11/18 – Remont silnika typu SCDdm 134 Szczegóły
Przetargi 28.06.2018 KWK B/06/18 Likwidacja przedziału drabinowego ….. Szczegóły
Przetargi 28.06.2018 KWK K-J/04/18 – „Likwidacja obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami, dla SRK S.A. Oddziału KWK „Kazimierz Juliusz” w Sosnowcu. Część I 1. Budynek głównej stacji zasilającej 6 kV rejon Juliusz. 2. Sieci rozdzielcze średniego napięcia rejon Juliusz. Część II 1. Budynek głównej stacji zasilającej 6 kV rejon Kazimierz. 2. Sieci rozdzielcze średniego napięcia rejon Kazimierz. 3. Estakada kablowa Szczegóły
Przetargi 22.06.2018 SRK/NZ/KWK B-2265-9B/18 Wykonanie „Dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu w Wilczkowicach w obszarze ulicy Kolonia i Łąkowa” dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód” Szczegóły
Przetargi 27.06.2018 SRK/NZ/KWK C-2265-30/18 „Dostawa farb, silikonów, szkła wodnego i rozcieńczalników dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” Szczegóły
Przetargi 21.06.2018 SRK/NZ/KWK-2265-09/18-Wyburzenie przepompowni przy ul. Worpie 47 w Bytomiu Szczegóły
« 1 2 3 4 5 173 174 »