Typ Data otwarcia Tytuł
Przetargi 23.01.2019 RO-BZ-0001/19 Przeprowadzenia audytu finansowego kosztów wykazanych przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A., związanych z realizacją projektu naukowego współfinansowanego z Funduszu Badawczego Węgla i Stali (FBWiS) o akronimie roboczym STAMS nr RFCR-CT-2015-00002. Szczegóły
Przetargi 15.10.2018 KWK C/WR/01/18/19 – Świadczenie usług związanych z ratownictwem górniczym oraz zapewnienie badań, kursów, szkoleń ratowników i osób dozoru dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń w 2019 roku Szczegóły
Przetargi 28.01.2019 R-M-0004/19 Remont wózków hamulcowych typu WHR-1/N produkcji Remasz dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu w 2019 r. Szczegóły
Przetargi 25.01.2019 SRK/NZ/KWK M-2265-74/18/19- „Wykonanie kompleksowych usług pralniczych w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu w 2019 roku” Szczegóły
Przetargi 25.01.2019 R-M-0001/19 Naprawy serwisowe i legalizacja wagi samochodowej GRANIT typ ZT 261/95 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Szczegóły
Przetargi 25.01.2019 R-BZ-0002/19 Wydanie i obsługa kart elektronicznych na posiłki profilaktyczne dla pracowników SRK S.A. Szczegóły
Przetargi 22.01.2019 „Dostawa sprzętu teleinformatycznego dla Oddziału SRK S.A. KWK Wieczorek II” Szczegóły
Przetargi 24.01.2019 SRK/NZ/KWK M– 2265 –70/18/19 – Wykonanie usług serwisowych systemów dyspozytorskich produkcji EMAG wykorzystywanych przez Stację Geofizyki Górniczej… Szczegóły
Przetargi 24.01.2019 ZP-S-0001/19: Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych, okresowych i odbiorów technicznych urządzeń i maszyn w sieciach elektroenergetycznych dla SRK S.A., Oddział KWK „Śląsk” w 2019 r. Część I i II Szczegóły
Przetargi 31.01.2019 KWK C/17C/18/19 „Budowa rurociągu ….” Szczegóły
« 1 2 3 4 5 251 252 »